Promovăm tradiția. Ea ne definește!

Proiectul Promovăm tradiția ea ne definește are ca scop promovarea tradțiilor și obiceiurilor populare în contextul accentuării globalizării prin activități educative alternative. Proiectul va fi implementat în școlile din județul Alba implicând cel puțin un număr de 500 de elevi și 50 cadre didactice in cele 3 secțiuni propuse:
- Dans popular tradițional - Drag mi-e jocul românesc
- Arte vizuale - pictură - Tradiții și obiceiuri oglindite in pictură
                      - cusături - Cusături inspirate din costumul popular
- Spot publicitar/videoclip de promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale „Tradiție și continuitate"
Beneficiarii directi ai proiectului sunt elevii și cadrele didactice implicate în proiect, iar beneficiarii indirecți sunt părinfii, comunitatea locală.

Descriere activității principale: Spectacol de gală: Drag mi-e jocul românesc.
Activitatea finală este o încununare a activităților anterioare sintetizată printr-un spectacol de gală la care participă ansamblurile selectate din școlile înscrise în proiect și care se va desfășura la Casa de Cultură din Alba Iulia. Tot în cadrul galei va fi prezentarea costumelor populare autentice de către formațiile participante. În foaierul Casei de cultură se va organiza o expoziție cu lucrările de artă vizuală,calificate în faza finală și pe un ecran vor fi proiectate spoturile publicitare câștigătoare. Evaluarea activităților se va face conform regulamentelor stabilite pentru fiecare activitate, căștigătorii concursului vor primi premii, iar tofi participanții vor primi diplome de participare.
Impactul educativ al proiectului asupra grupului țintă se va reflecta în calitatea produselor finale, în numărul de participanți, în creșterea interesului elevilor față de tradițiile, obiceiurile și dansul popular ca mijloace de exprimare artistică. Prin participarea la proiect în calitate de beneficiari direcți, elevii și cadrele didactice devin multiplicatori ai tradițiilor și obiceiurilor locale.

Durata proiectului: aprilie 2023 - iunie 2024

 

 

 
Silverlight Versiune Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! Şcoala Gimnazială Ciugud